sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

Chia sẻ lên:
Vải gấm tafta in hoa - EG8044

Vải gấm tafta in hoa - EG8044

Giá sản phẩm:
xin liên hệ
Đặt hàng tối thiểu:
200m/màu
Hình thức thanh toán:
TM hoặc CK
Giao hàng/ thời gian:
30 ngày

Mô tả chi tiết

Tên SP: Vải gấm tafta in hoa - EG8044

Khổ vải: 140~145cm

Số lượng đặt: 200m/màu

Thời gian giao hàng: 30 ngày 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Vải gấm thượng hải cao cấp
Vải gấm thượng hải cao cấp
Vải Gấm hạc
Vải Gấm hạc
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm họa tiết
Vải gấm họa tiết
Gấm tafta bông chân - BF1699
Gấm tafta bông chân - BF1699
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải gấm bố thêu
Vải gấm bố thêu
Vải gấm cò - 111
Vải gấm cò - 111
Gấm voan
Gấm voan
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
vải gấm nhũ - FS0038
vải gấm nhũ - FS0038
Vải Gấm hoa nổi - EG0020
Vải Gấm hoa nổi - EG0020
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải Gấm thêu hoa - BF1695
Vải Gấm thêu hoa - BF1695
vải gấm thêu chỉ kim tuyến - EG0111
vải gấm thêu chỉ kim tuyến - EG0111
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải Long Phụng - B41
Vải gấm thượng hải Long Phụng - B41
Vải gấm hoa nổi
Vải gấm hoa nổi
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
vải gấm hoa kim tuyến - EG0113
vải gấm hoa kim tuyến - EG0113
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
vải gấm hoa - EG0037
vải gấm hoa - EG0037
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm chim trĩ - EG0001
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thượng hải - B12
Vải gấm thượng hải - B12
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
vải gấm taffta - EG0108
vải gấm taffta - EG0108
Vải gấm in hoa - EG0218
Vải gấm in hoa - EG0218
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu - BS450
Vải gấm thêu - BS450
Vải gấm -DH18J015-20·
Vải gấm -DH18J015-20·
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm - MTS 4099
Vải gấm - MTS 4099
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Vải gấm thượng hải chim hạc
Vải gấm thượng hải chim hạc
vải gấm hoa hồng
vải gấm hoa hồng
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Vải Gấm - MR6-54
Vải Gấm - MR6-54
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
vải gấm thêu - MTS 4223
vải gấm thêu - MTS 4223
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
Vải Gấm Tafta
Vải Gấm Tafta
vải gấm ô vuông ngũ sắc
vải gấm ô vuông ngũ sắc
Vải gấm thượng hải - A54
Vải gấm thượng hải - A54
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm dập nổi - HT040-017
Vải gấm dập nổi - HT040-017
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm họa tiết - BF1617
Vải gấm họa tiết - BF1617
Vải gấm tafta - BF777
Vải gấm tafta - BF777
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
vải gấm tafta
vải gấm tafta
vải gấm thêu hoa - NB118
vải gấm thêu hoa - NB118
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Gấm bông chân
Gấm bông chân
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm - NB721-1
Vải gấm - NB721-1
Vải gấm chim hạc
Vải gấm chim hạc
Vải gấm
Vải gấm
vải gấm tafta thêu hoa
vải gấm tafta thêu hoa
Vải gấm thượng hải - B1
Vải gấm thượng hải - B1
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm thượng hải hoa nhí
Vải gấm thượng hải hoa nhí
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thượng hải - 4083
Vải gấm thượng hải - 4083
Gấm voan
Gấm voan
Vải gấm hạc mai
Vải gấm hạc mai
Vải gấm hoa mẫu đơn
Vải gấm hoa mẫu đơn
Vải gấm bố hoa nổi - EG0109
Vải gấm bố hoa nổi - EG0109
Vải gấm tafta hoa
Vải gấm tafta hoa
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến
vải gấm tafta - MTS-4961
vải gấm tafta - MTS-4961
vải gấm tafta thêu hoa - M14-914
vải gấm tafta thêu hoa - M14-914
Vải gấm hoạt hình
Vải gấm hoạt hình
Vải Gấm hoa - HBS-84
Vải Gấm hoa - HBS-84
Vải Gấm dập - SN 253
Vải Gấm dập - SN 253
vải gấm tafta - EG8042
vải gấm tafta - EG8042
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa - EG8044
Vải gấm tafta in hoa - EG8044
Vải gấm nhũ - EG8039
Vải gấm nhũ - EG8039
Vải gấm thêu - MT5-87-125
Vải gấm thêu - MT5-87-125
Vải Gấm - NB1342
Vải Gấm - NB1342
Vải gấm trúc - EG0015
Vải gấm trúc - EG0015
Vải Gấm - NB784-1
Vải Gấm - NB784-1
vải gấm thêu hoa - BF1582
vải gấm thêu hoa - BF1582
vải gấm tafta thêu hoa
vải gấm tafta thêu hoa
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm thổ cẩm - HB358
Vải gấm thổ cẩm - HB358
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm hoa
Vải gấm hoa
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B29
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B29
Vải gấm thượng hải ấn tròn
Vải gấm thượng hải ấn tròn
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm - NB1302
Vải gấm - NB1302
Vải gấm
Vải gấm
vải gấm tafta  - NB249
vải gấm tafta - NB249
Vải gấm - HBS82
Vải gấm - HBS82
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm dập hoa nhí
Vải gấm dập hoa nhí
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm thượng hải - B-29
Vải gấm thượng hải - B-29
Vải gấm thượng hải - A43
Vải gấm thượng hải - A43
Vải gấm lông vũ - MTS-3655
Vải gấm lông vũ - MTS-3655
Vải gấm chiếc lá - BF975
Vải gấm chiếc lá - BF975
Vải gấm thêu hoa nổi cao cấp
Vải gấm thêu hoa nổi cao cấp
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải Gấm chim - BS15
Vải Gấm chim - BS15
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thêu hoa
Vải gấm thêu hoa
Vải Gấm hoa nhí - BF1505
Vải Gấm hoa nhí - BF1505
Vải Gấm - BF1189
Vải Gấm - BF1189
vải gấm
vải gấm
Vải gấm bố chữ
Vải gấm bố chữ
Vải gấm cò - NB811
Vải gấm cò - NB811
Vải gấm beo vằn - BF1573
Vải gấm beo vằn - BF1573
vải gấm - HB111
vải gấm - HB111
Vải gấm tafta hoa - BF1707
Vải gấm tafta hoa - BF1707
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
Vải gấm - HYF4082
Vải gấm - HYF4082
Vải gấm hoa nhí
Vải gấm hoa nhí
Vải gấm thêu chỉ kim tuyến
Vải gấm thêu chỉ kim tuyến
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B48
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B48
vải gấm tafta hoa - EG8022
vải gấm tafta hoa - EG8022
Vải gấm bông chân
Vải gấm bông chân
vải gấm tafta thêu hoa - EG0121
vải gấm tafta thêu hoa - EG0121
vải gấm tafta thêu hoa - EG0061
vải gấm tafta thêu hoa - EG0061
vải gấm tafta chim công - EG0028
vải gấm tafta chim công - EG0028
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
vải gấm tafta - MTS-4216
vải gấm tafta - MTS-4216
Vải gấm chim sẻ
Vải gấm chim sẻ
vải gấm tafta -MTS-3654
vải gấm tafta -MTS-3654
Vải gấm hoa kim tuyến - EG8023
Vải gấm hoa kim tuyến - EG8023
vải gấm tafta -MT3-88
vải gấm tafta -MT3-88
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm thượng hải - A02
Vải gấm thượng hải - A02
vải gấm - NB1175
vải gấm - NB1175
vải gấm tafta in hoa - EG0220
vải gấm tafta in hoa - EG0220
vải gấm tafta in hoa - EG0221
vải gấm tafta in hoa - EG0221
vải gấm tafta - EG0076
vải gấm tafta - EG0076
Vải gấm - BF846-1
Vải gấm - BF846-1
Vải gấm hoa tulip - EG0024
Vải gấm hoa tulip - EG0024
Vải Gấm Tafta - BF945
Vải Gấm Tafta - BF945
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm - MTS3801
Gấm bông chân cá chép
Gấm bông chân cá chép
Vải gấm in hoa
Vải gấm in hoa
Vải gấm thêu hoa - NB 591
Vải gấm thêu hoa - NB 591
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm hoa hồng - EG0097
Vải gấm hoa hồng - EG0097
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314