sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

Chia sẻ lên:
vải gấm tafta - EG8042

vải gấm tafta - EG8042

Giá sản phẩm:
xin liên hệ
Đặt hàng tối thiểu:
200m/màu
Hình thức thanh toán:
TM hoặc CK
Giao hàng/ thời gian:
30 ngày

Mô tả chi tiết

 Tên SP: Vải gấm tafta - EG8042

Khổ vải: 140~143cm

Số lượng đặt: 200m/màu

Thời gian giao hàng: 30 ngày 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Vải gấm thượng hải cao cấp
Vải gấm thượng hải cao cấp
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải Gấm hạc
Vải Gấm hạc
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải gấm họa tiết
Vải gấm họa tiết
Gấm tafta bông chân - BF1699
Gấm tafta bông chân - BF1699
Gấm voan
Gấm voan
Vải gấm cò - 111
Vải gấm cò - 111
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm bố thêu
Vải gấm bố thêu
Vải Gấm hoa nổi - EG0020
Vải Gấm hoa nổi - EG0020
Vải Gấm thêu hoa - BF1695
Vải Gấm thêu hoa - BF1695
vải gấm nhũ - FS0038
vải gấm nhũ - FS0038
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm chim công - MX129226
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến
vải gấm thêu chỉ kim tuyến - EG0111
vải gấm thêu chỉ kim tuyến - EG0111
Vải gấm hoa nổi
Vải gấm hoa nổi
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải Long Phụng - B41
Vải gấm thượng hải Long Phụng - B41
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
vải gấm hoa kim tuyến - EG0113
vải gấm hoa kim tuyến - EG0113
vải gấm hoa - EG0037
vải gấm hoa - EG0037
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thượng hải - B12
Vải gấm thượng hải - B12
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm in hoa - EG0218
Vải gấm in hoa - EG0218
vải gấm taffta - EG0108
vải gấm taffta - EG0108
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu - BS450
Vải gấm thêu - BS450
Vải gấm -DH18J015-20·
Vải gấm -DH18J015-20·
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm - MTS 4099
Vải gấm - MTS 4099
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm thượng hải chim hạc
Vải gấm thượng hải chim hạc
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
vải gấm hoa hồng
vải gấm hoa hồng
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải Gấm - MR6-54
Vải Gấm - MR6-54
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm thêu - MTS 4223
vải gấm thêu - MTS 4223
Vải Gấm Tafta
Vải Gấm Tafta
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải gấm thượng hải - A54
Vải gấm thượng hải - A54
vải gấm ô vuông ngũ sắc
vải gấm ô vuông ngũ sắc
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm dập nổi - HT040-017
Vải gấm dập nổi - HT040-017
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm họa tiết - BF1617
Vải gấm họa tiết - BF1617
Vải gấm tafta - BF777
Vải gấm tafta - BF777
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
vải gấm tafta
vải gấm tafta
vải gấm thêu hoa - NB118
vải gấm thêu hoa - NB118
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Gấm bông chân
Gấm bông chân
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm hoa cúc - EG0033
vải gấm tafta in hoa - EG0220
vải gấm tafta in hoa - EG0220
vải gấm tafta in hoa - EG0221
vải gấm tafta in hoa - EG0221
Vải gấm tafta hoa
Vải gấm tafta hoa
vải gấm tafta - EG0076
vải gấm tafta - EG0076
Vải gấm - BF846-1
Vải gấm - BF846-1
vải gấm tafta - MTS-4216
vải gấm tafta - MTS-4216
Vải gấm chim sẻ
Vải gấm chim sẻ
vải gấm tafta -MTS-3654
vải gấm tafta -MTS-3654
Vải gấm thêu chỉ kim tuyến
Vải gấm thêu chỉ kim tuyến
Vải gấm hoa hồng - EG0097
Vải gấm hoa hồng - EG0097
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm
Vải gấm
vải gấm tafta - MTS-4961
vải gấm tafta - MTS-4961
vải gấm tafta thêu hoa - M14-914
vải gấm tafta thêu hoa - M14-914
Vải Gấm - NB1342
Vải Gấm - NB1342
Vải gấm trúc - EG0015
Vải gấm trúc - EG0015
Vải gấm hoa kim tuyến - EG8023
Vải gấm hoa kim tuyến - EG8023
Vải gấm thượng hải - 4083
Vải gấm thượng hải - 4083
Gấm voan
Gấm voan
Vải gấm hạc mai
Vải gấm hạc mai
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
vải gấm tafta - EG8042
vải gấm tafta - EG8042
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa - EG8044
Vải gấm tafta in hoa - EG8044
Vải gấm nhũ - EG8039
Vải gấm nhũ - EG8039
Vải Gấm Tafta - BF945
Vải Gấm Tafta - BF945
Vải Gấm dập - SN 253
Vải Gấm dập - SN 253
Vải gấm thêu hoa - NB 591
Vải gấm thêu hoa - NB 591
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm bố hoa nổi - EG0109
Vải gấm bố hoa nổi - EG0109
Vải gấm dập hoa nhí
Vải gấm dập hoa nhí
Vải gấm - NB721-1
Vải gấm - NB721-1
Vải gấm thêu hoa
Vải gấm thêu hoa
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm thượng hải hoa nhí
Vải gấm thượng hải hoa nhí
Vải gấm cò - NB811
Vải gấm cò - NB811
Vải gấm chim hạc
Vải gấm chim hạc
Vải gấm hoạt hình
Vải gấm hoạt hình
vải gấm thêu hoa - BF1582
vải gấm thêu hoa - BF1582
vải gấm tafta thêu hoa
vải gấm tafta thêu hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Vải Gấm hoa - HBS-84
Vải Gấm hoa - HBS-84
Vải gấm thêu - MT5-87-125
Vải gấm thêu - MT5-87-125
Vải Gấm - NB784-1
Vải Gấm - NB784-1
Vải Gấm hoa nhí - BF1505
Vải Gấm hoa nhí - BF1505
Vải Gấm - BF1189
Vải Gấm - BF1189
vải gấm
vải gấm
Vải gấm bố chữ
Vải gấm bố chữ
Vải gấm thổ cẩm - HB358
Vải gấm thổ cẩm - HB358
Vải gấm beo vằn - BF1573
Vải gấm beo vằn - BF1573
vải gấm - HB111
vải gấm - HB111
Vải gấm tafta hoa - BF1707
Vải gấm tafta hoa - BF1707
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
Vải gấm - HYF4082
Vải gấm - HYF4082
Vải gấm hoa nhí
Vải gấm hoa nhí
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm hoa
Vải gấm hoa
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm - NB1302
Vải gấm - NB1302
Vải gấm
Vải gấm
vải gấm tafta  - NB249
vải gấm tafta - NB249
Vải gấm - HBS82
Vải gấm - HBS82
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm hoa mẫu đơn
Vải gấm hoa mẫu đơn
Gấm bông chân cá chép
Gấm bông chân cá chép
vải gấm tafta -MT3-88
vải gấm tafta -MT3-88
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B48
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B48
vải gấm tafta hoa - EG8022
vải gấm tafta hoa - EG8022
Vải gấm bông chân
Vải gấm bông chân
vải gấm tafta thêu hoa - EG0121
vải gấm tafta thêu hoa - EG0121
vải gấm tafta thêu hoa - EG0061
vải gấm tafta thêu hoa - EG0061
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm hoa tulip - EG0024
Vải gấm hoa tulip - EG0024
Vải gấm thượng hải - B-29
Vải gấm thượng hải - B-29
Vải gấm thượng hải - A43
Vải gấm thượng hải - A43
Vải gấm lông vũ - MTS-3655
Vải gấm lông vũ - MTS-3655
Vải gấm chiếc lá - BF975
Vải gấm chiếc lá - BF975
Vải gấm thêu hoa nổi cao cấp
Vải gấm thêu hoa nổi cao cấp
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B29
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B29
Vải gấm thượng hải ấn tròn
Vải gấm thượng hải ấn tròn
vải gấm tafta chim công - EG0028
vải gấm tafta chim công - EG0028
Vải Gấm chim - BS15
Vải Gấm chim - BS15
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm thượng hải - A02
Vải gấm thượng hải - A02
vải gấm - NB1175
vải gấm - NB1175
Vải gấm
Vải gấm
vải gấm tafta thêu hoa
vải gấm tafta thêu hoa
Vải gấm thượng hải - B1
Vải gấm thượng hải - B1
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến