sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

Chia sẻ lên:
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70

Vải gấm thượng hải hoa sen - A70

Giá sản phẩm:
xin liên hệ
Đặt hàng tối thiểu:
200m/màu
Hình thức thanh toán:
TM hoặc CK
Giao hàng/ thời gian:
30 ngày

Mô tả chi tiết

Vải gấm thượng hải hoa sen - A70

Khổ vải: 142 ~ 145cm

Số lượng đặt: 200m/màu

Thời gian giao hàng: 30 ngày

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Vải gấm thượng hải cao cấp
Vải gấm thượng hải cao cấp
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Gấm tafta bông chân - BF1699
Gấm tafta bông chân - BF1699
Vải gấm bố thêu
Vải gấm bố thêu
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Gấm voan
Gấm voan
Vải Gấm hoa nổi - EG0020
Vải Gấm hoa nổi - EG0020
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
vải gấm nhũ - FS0038
vải gấm nhũ - FS0038
Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm chim công - MX129226
vải gấm thêu chỉ kim tuyến - EG0111
vải gấm thêu chỉ kim tuyến - EG0111
Vải gấm hoa nổi
Vải gấm hoa nổi
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm thượng hải Long Phụng - B41
Vải gấm thượng hải Long Phụng - B41
vải gấm hoa nhũ - EG0113
vải gấm hoa nhũ - EG0113
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
vải gấm hoa - EG0037
vải gấm hoa - EG0037
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm thượng hải - B12
Vải gấm thượng hải - B12
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thêu hoa - BF1835
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm in hoa - EG0218
Vải gấm in hoa - EG0218
vải gấm taffta - EG0108
vải gấm taffta - EG0108
Vải gấm thêu - BS450
Vải gấm thêu - BS450
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm -DH18J015-20·
Vải gấm -DH18J015-20·
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm - MTS 4099
Vải gấm - MTS 4099
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Vải gấm thượng hải chim hạc
Vải gấm thượng hải chim hạc
vải gấm hoa hồng
vải gấm hoa hồng
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải Gấm - MR6-54
Vải Gấm - MR6-54
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm thêu - MTS 4223
vải gấm thêu - MTS 4223
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải Gấm Tafta
Vải Gấm Tafta
Vải gấm thượng hải - A54
Vải gấm thượng hải - A54
vải gấm ô vuông ngũ sắc
vải gấm ô vuông ngũ sắc
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm - HT040-017
Vải gấm - HT040-017
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm họa tiết - BF1617
Vải gấm họa tiết - BF1617
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm taffta - BF777
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
vải gấm tafta
vải gấm tafta
vải gấm thêu hoa - NB118
vải gấm thêu hoa - NB118
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Gấm bông chân
Gấm bông chân
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B48
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B48
vải gấm tafta in hoa - EG8022
vải gấm tafta in hoa - EG8022
Vải gấm bông chân
Vải gấm bông chân
vải gấm tafta thêu hoa - EG0121
vải gấm tafta thêu hoa - EG0121
Vải gấm thêu hoa
Vải gấm thêu hoa
Vải gấm kim tuyến thêu hoa
Vải gấm kim tuyến thêu hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Vải gấm - NB811
Vải gấm - NB811
Vải gấm họa tiết
Vải gấm họa tiết
vải gấm tafta - EG8042
vải gấm tafta - EG8042
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa - EG8044
Vải gấm tafta in hoa - EG8044
Vải gấm nhũ - EG8039
Vải gấm nhũ - EG8039
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm hoa hồng - EG0097
Vải gấm hoa hồng - EG0097
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B29
Vải gấm thượng hải ấn tròn - B29
Vải gấm thượng hải ấn tròn
Vải gấm thượng hải ấn tròn
vải gấm tafta - EG0028
vải gấm tafta - EG0028
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm hoa tulip - EG0024
Vải gấm hoa tulip - EG0024
vải gấm tafta in hoa - EG0220
vải gấm tafta in hoa - EG0220
vải gấm tafta in hoa - EG0221
vải gấm tafta in hoa - EG0221
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm thượng hải - B-29
Vải gấm thượng hải - B-29
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
vải gấm tafta - MTS-4216
vải gấm tafta - MTS-4216
Vải gấm chim sẻ
Vải gấm chim sẻ
Vải gấm thêu hoa
Vải gấm thêu hoa
vải gấm tafta
vải gấm tafta
vải gấm tafta - EG0076
vải gấm tafta - EG0076
Vải gấm - BF846-1
Vải gấm - BF846-1
Vải gấm dập hoa nhí
Vải gấm dập hoa nhí
Vải gấm cò
Vải gấm cò
Vải gấm bố hoa nổi - EG0109
Vải gấm bố hoa nổi - EG0109
vải gấm tafta - MTS-4961
vải gấm tafta - MTS-4961
vải gấm tafta thêu hoa - M14-914
vải gấm tafta thêu hoa - M14-914
Vải gấm
Vải gấm
vải gấm tafta -MTS-3654
vải gấm tafta -MTS-3654
Vải gấm hoa kim tuyến - EG8023
Vải gấm hoa kim tuyến - EG8023
Vải gấm thượng hải - 4083
Vải gấm thượng hải - 4083
Gấm voan
Gấm voan
Vải gấm hạc mai
Vải gấm hạc mai
Vải gấm hoa mẫu đơn
Vải gấm hoa mẫu đơn
Vải gấm thêu chỉ kim tuyến
Vải gấm thêu chỉ kim tuyến
vải gấm tafta -MT3-88
vải gấm tafta -MT3-88
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thượng hải - A43
Vải gấm thượng hải - A43
Vải gấm tafta long vũ - MTS-3655
Vải gấm tafta long vũ - MTS-3655
Vải gấm chiếc lá - BF975
Vải gấm chiếc lá - BF975
Vải gấm thêu hoa nổi cao cấp
Vải gấm thêu hoa nổi cao cấp
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
vải gấm tafta
vải gấm tafta
vải gấm tafta thêu hoa - EG0061
vải gấm tafta thêu hoa - EG0061
vải gấm tafta thêu hoa
vải gấm tafta thêu hoa
Vải gấm thượng hải - B1
Vải gấm thượng hải - B1
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm thượng hải - A02
Vải gấm thượng hải - A02
vải gấm - NB1175
vải gấm - NB1175
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm thượng hải hoa nhí
Vải gấm thượng hải hoa nhí
Vải gấm thêu kim tuyến
Vải gấm thêu kim tuyến