sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

SẢN PHẨM

Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm hoa - DH18J005
Vải gấm hoa - DH18J005
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm hoa - DH18J018
Vải gấm hoa - DH18J018
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải gấm - XC7333
Vải gấm - XC7333
Gấm taffta - EG0108
Gấm taffta - EG0108
Vải gấm hoa mai
Vải gấm hoa mai
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
Vải gấm - EG0023
Vải gấm - EG0023
Ren thêu - ES0077
Ren thêu - ES0077
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Ren viền - JB96-103
Ren viền - JB96-103
Gấm chim trĩ - EG0001
Gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm - EG0039
Vải gấm - EG0039
Thun PC gen ( thun cotton 4 chiều )
Thun PC gen ( thun cotton 4 chiều )
Vải gấm- NB1121
Vải gấm- NB1121
Thun u mì
Thun u mì
Gấm taffta hoa mai
Gấm taffta hoa mai
vải gấm - 3209
vải gấm - 3209
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
vải gấm - EG0037
vải gấm - EG0037
Vải Gấm Tafta
Vải Gấm Tafta
vải gấm - FS0038
vải gấm - FS0038
Vải Gấm - MR6-54
Vải Gấm - MR6-54
Voan hàn - 9H024
Voan hàn - 9H024
Vải gấm - EG0026
Vải gấm - EG0026
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm - BF1835
Vải gấm - BF1835
Ren lông vũ
Ren lông vũ
Ren 3D - HP0104
Ren 3D - HP0104
Ren thêu ES0062
Ren thêu ES0062
Vải gấm - HT040-017
Vải gấm - HT040-017
Vải gấm -BF1628
Vải gấm -BF1628
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm - EG0039
Vải gấm - EG0039
vải gấm hoa hồng
vải gấm hoa hồng
Lưới kim tuyến
Lưới kim tuyến
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm - EG8014
Vải gấm - EG8014
Lụa mango
Lụa mango
PC gen thun ( roma ponte fabric)
PC gen thun ( roma ponte fabric)
vải gấm
vải gấm
Gấm taffta - BF1699
Gấm taffta - BF1699
Vải gấm - EG8025
Vải gấm - EG8025
EN0014 - Bông 3D
EN0014 - Bông 3D
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
Ren thêu - MH098
Ren thêu - MH098
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm
Vải gấm
Vải Gấm
Vải Gấm
Lưới ngũ sắc
Lưới ngũ sắc
Voan 3D - ES0051
Voan 3D - ES0051
Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải Gấm - EG0112
Vải Gấm - EG0112
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Voan 3D - ES0052
Voan 3D - ES0052
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Vải gấm
Vải gấm
Vải xô bông thêu - CK3009
Vải xô bông thêu - CK3009
lụa latin
lụa latin
Voan hàn
Voan hàn
PC sọc chấm bi
PC sọc chấm bi