thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0126 466 5427

vải các loại khác

Vải Ren

Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu ứng dụng
Ren thêu ứng dụng
Ren thêu ứng dụng
Ren thêu ứng dụng
Ren thêu ES0062
Ren thêu ES0062
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu co dãn
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa

Vải gấm

Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm hoa nổi
Gấm hoa nổi
Gấm hoa nổi
Gấm hoa nổi
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết

Cotton

Lưới màu

Kim sa, kim tuyến

Phụ liệu