thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0764665427

Sản phẩm

Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Voan 3D - ES0051
Voan 3D - ES0051
Ren thêu kết kimsa
Ren thêu kết kimsa
Ren bướm 3D
Ren bướm 3D
Ren chỉ thêu - MH109
Ren chỉ thêu - MH109
Ren thêu ES0077
Ren thêu ES0077
Ren 3D
Ren 3D
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Vải Gấm EG0112
Vải Gấm EG0112
Vải gấm
Vải gấm
Voan 3D - ES0052
Voan 3D - ES0052
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Ren thêu - ES0065
Ren thêu - ES0065
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Ren thêu ES0062
Ren thêu ES0062
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0060
Lưới màu
Lưới màu
Lưới kiếng
Lưới kiếng
Lưới elsa - PL003
Lưới elsa - PL003
Ren
Ren
Kimsa - HT0019
Kimsa - HT0019
Voan 3D - HH0010
Voan 3D - HH0010
Lưới phun kim tuyến
Lưới phun kim tuyến
Kimsa
Kimsa
Ren
Ren
Gấm taffta - EG0108
Gấm taffta - EG0108
Ren thêu
Ren thêu
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm (MTS-4230)