sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

SẢN PHẨM

Vải gấm- NB1121
Vải gấm- NB1121
vải gấm - 3209
vải gấm - 3209
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm hoa mai
Vải gấm hoa mai
Vải gấm - EG0026
Vải gấm - EG0026
Vải xô bông thêu - CK3043
Vải xô bông thêu - CK3043
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Ren thêu
Ren thêu
Ren thêu ES0062
Ren thêu ES0062
Ren 3D - HP0104
Ren 3D - HP0104
Ren thêu - ES0077
Ren thêu - ES0077
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Ren viền - JB96-103
Ren viền - JB96-103
Ren viền
Ren viền
Vải thun cotton - 9006
Vải thun cotton - 9006
Thun PC gen ( thun cotton 4 chiều )
Thun PC gen ( thun cotton 4 chiều )
Thun u mì
Thun u mì
Gấm họa tiết beo
Gấm họa tiết beo
vải gấm - EG0037
vải gấm - EG0037
Lụa mango - 9K132
Lụa mango - 9K132
Voan hàn - 9H024
Voan hàn - 9H024
Lụa Mango
Lụa Mango
Ren lông vũ
Ren lông vũ
Tôn lanh bông chân
Tôn lanh bông chân
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Vải gấm - EG0039
Vải gấm - EG0039
Lưới kim tuyến
Lưới kim tuyến
Lưới kim tuyến
Lưới kim tuyến
Lụa mango
Lụa mango
Voan hàn
Voan hàn
Voan hàn
Voan hàn
PC gen thun ( roma ponte )
PC gen thun ( roma ponte )
thun lụa
thun lụa
Ren chỉ
Ren chỉ
Gấm taffta - BF1699
Gấm taffta - BF1699
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm - EG8025
Vải gấm - EG8025
EN0014 - Bông 3D
EN0014 - Bông 3D
Ren thêu hoa cúc
Ren thêu hoa cúc
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Ren thêu - MH098
Ren thêu - MH098
Vải gấm - EG0023
Vải gấm - EG0023
Gấm chim trĩ - EG0001
Gấm chim trĩ - EG0001
Lưới màu
Lưới màu
Lưới ngũ sắc
Lưới ngũ sắc
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm (MTS-4230)
Ren thêu
Ren thêu
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Lưới màu
Lưới màu
Ren bướm 3D
Ren bướm 3D
Lưới kiếng
Lưới kiếng
Ren thêu kết kimsa
Ren thêu kết kimsa
Lưới elsa - PL003
Lưới elsa - PL003
Ren
Ren
Voan 3D - ES0051
Voan 3D - ES0051
Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Kimsa - HT0019
Kimsa - HT0019
Voan 3D - HH0010
Voan 3D - HH0010
Lưới phun kim tuyến
Lưới phun kim tuyến
Ren - ES0064
Ren - ES0064
Kimsa
Kimsa
Ren
Ren
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm - XC7333
Vải gấm - XC7333
Gấm taffta - EG0108
Gấm taffta - EG0108
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm
Vải gấm
Vải Gấm
Vải Gấm
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải Gấm - EG0112
Vải Gấm - EG0112
Vải gấm bố
Vải gấm bố
Voan 3D - ES0052
Voan 3D - ES0052
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải xô bông thêu - CK3009
Vải xô bông thêu - CK3009
Vải gấm - EG8014
Vải gấm - EG8014
lụa latin
lụa latin
Tôn lanh loại 1
Tôn lanh loại 1
Tôn nhung 3D - HJ2004
Tôn nhung 3D - HJ2004
Tôn nhung 3D - HJ1004
Tôn nhung 3D - HJ1004
Voan hàn
Voan hàn
Ren viền
Ren viền
Ren viền
Ren viền
Ren viền - VA017
Ren viền - VA017
Thun chấm bi 4 chiều
Thun chấm bi 4 chiều