thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0764665427

Sản phẩm

Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Voan 3D - ES0051
Voan 3D - ES0051
Ren thêu kết kimsa
Ren thêu kết kimsa
Ren bướm 3D
Ren bướm 3D
Ren chỉ thêu - MH109
Ren chỉ thêu - MH109
Ren thêu - ES0077
Ren thêu - ES0077
Ren 3D - HP0104
Ren 3D - HP0104
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Vải Gấm EG0112
Vải Gấm EG0112
Vải gấm
Vải gấm
Voan 3D - ES0052
Voan 3D - ES0052
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Ren thêu - ES0065
Ren thêu - ES0065
Vải xô bông thêu - CK3043
Vải xô bông thêu - CK3043
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu - CK3009
Vải xô bông thêu - CK3009
Ren thêu ES0062
Ren thêu ES0062
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Lưới màu
Lưới màu
Lưới kiếng
Lưới kiếng
Kimsa - HT0019
Kimsa - HT0019
Voan 3D - HH0010
Voan 3D - HH0010
Lưới phun kim tuyến
Lưới phun kim tuyến
Kimsa
Kimsa
Ren
Ren
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm taffta - XC7333
Vải gấm taffta - XC7333
Gấm taffta - EG0108
Gấm taffta - EG0108
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Ren thêu
Ren thêu
Gấm taffta
Gấm taffta
Gấm taffta
Gấm taffta
Ren thêu - MH098
Ren thêu - MH098
Gấm chim trĩ - EG0001
Gấm chim trĩ - EG0001
Gấm hoa phú qúy - EG0023
Gấm hoa phú qúy - EG0023
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0060
Lưới elsa - PL003
Lưới elsa - PL003
Ren
Ren