sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

SẢN PHẨM

Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm tafta - BF777
Vải gấm tafta - BF777
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Vải thô bông thêu - CK3020
Vải thô bông thêu - CK3020
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
vải gấm taffta - EG0108
vải gấm taffta - EG0108
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm hoa mai - A123
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Ren thêu đính hột - ES0077
Ren thêu đính hột - ES0077
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
PC gen thun ( thun cotton 4 chiều )
PC gen thun ( thun cotton 4 chiều )
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Thun u mì
Thun u mì
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm thượng hải - A02
Vải gấm thượng hải - A02
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm hoa - EG0037
vải gấm hoa - EG0037
Vải Gấm Tafta
Vải Gấm Tafta
vải gấm nhũ - FS0038
vải gấm nhũ - FS0038
Vải Gấm - MR6-54
Vải Gấm - MR6-54
Voan hàn - 9H024
Voan hàn - 9H024
Ren thêu - HP0103
Ren thêu - HP0103
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Ren lông vũ
Ren lông vũ
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Ren thêu cỏ đá - ES0062
Ren thêu cỏ đá - ES0062
Ren 3D - HP0104
Ren 3D - HP0104
Vải gấm - HT040-017
Vải gấm - HT040-017
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
vải gấm tafta
vải gấm tafta
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
vải gấm hoa hồng
vải gấm hoa hồng
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Lưới kim tuyến
Lưới kim tuyến
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Lụa mango
Lụa mango
PC gen thun ( roma ponte fabric)
PC gen thun ( roma ponte fabric)
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm hoa nhũ - shb123
Gấm tafta bông chân - BF1699
Gấm tafta bông chân - BF1699
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Bông 3D -EN0014
Bông 3D -EN0014
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
Ren thêu 3D - MH098
Ren thêu 3D - MH098
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm hoa nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Lưới ngũ sắc
Lưới ngũ sắc
Voan 3D - ES0051
Voan 3D - ES0051
Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Ren thêu 3D - HP0100
Ren thêu 3D - HP0100
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải gấm bố thêu
Vải gấm bố thêu
Voan 3D - ES0052
Voan 3D - ES0052
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Vải thô bông thêu - CK3009
Vải thô bông thêu - CK3009
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
PC sọc chấm bi
PC sọc chấm bi
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Voan hàn
Voan hàn
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải - A54
Vải gấm thượng hải - A54
lụa latin
lụa latin
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm hoa hồng - EG0097
Vải gấm hoa hồng - EG0097
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm tafta họa tiết - EG0117