sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0764665427

Vải ren

Ren thêu
Ren thêu
Ren thêu - ES0065
Ren thêu - ES0065
Ren thêu đính kim sa
Ren thêu đính kim sa
voan kính thêu - HD00196
voan kính thêu - HD00196
Ren thêu ES0062
Ren thêu ES0062
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Ren thêu hoa
Voan 3D - ES0052
Voan 3D - ES0052
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren 3D - HP0104
Ren 3D - HP0104
Ren thêu - ES0077
Ren thêu - ES0077
Ren bướm 3D
Ren bướm 3D
Ren chỉ thêu - MH109
Ren chỉ thêu - MH109
Ren
Ren
Voan 3D - ES0051
Voan 3D - ES0051
Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Voan 3D - HH0010
Voan 3D - HH0010
Ren - ES0064
Ren - ES0064
Ren
Ren
Ren thêu
Ren thêu
Ren thêu
Ren thêu
Ren thêu - MH098
Ren thêu - MH098
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
EN0014 - Bông 3D
EN0014 - Bông 3D

Vải gấm

Gấm họa tiết
Gấm họa tiết
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải Gấm EG0112
Vải Gấm EG0112
Vải gấm
Vải gấm
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm hoa cúc - EG0033
Vải gấm taffta - EG0060
Vải gấm taffta - EG0060
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm taffta - XC7333
Vải gấm taffta - XC7333
Gấm taffta - EG0108
Gấm taffta - EG0108
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm taffta - BF777
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Gấm taffta
Gấm taffta
Gấm taffta
Gấm taffta
Gấm chim trĩ - EG0001
Gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Gấm hoa phú qúy - EG0023
Gấm hoa phú qúy - EG0023
Gấm taffta - BF1699
Gấm taffta - BF1699
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
Vải gấm (MTS-4230)
Vải gấm (MTS-4230)
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải gấm - EG8025
Vải gấm - EG8025

Cotton

Vải xô bông thêu - CK3043
Vải xô bông thêu - CK3043
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu - CK3009
Vải xô bông thêu - CK3009
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu
Vải xô bông thêu

Lưới màu

Lưới màu
Lưới màu
Lưới màu
Lưới màu
Lưới kiếng
Lưới kiếng
Lưới elsa - PL003
Lưới elsa - PL003
Lưới phun kim tuyến
Lưới phun kim tuyến

Kim sa, kim tuyến

Ren thêu kết kimsa
Ren thêu kết kimsa
Kimsa - HT0019
Kimsa - HT0019
Kimsa
Kimsa

Phụ liệu may mặc

Ren viền
Ren viền
Ren viền - VA017
Ren viền - VA017