sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hương
- 0933910368

SẢN PHẨM

Vải gấm chim công - MX129226
Vải gấm chim công - MX129226
Vải Dạ Tweed
Vải Dạ Tweed
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm thêu hoa nhũ - DH18J005
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm - MTS3801
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm nhũ (MTS-4230)
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải gấm thêu hoa - DH18J018
Vải thun cotton sorona - 2001
Vải thun cotton sorona - 2001
Vải gấm tafta - BF777
Vải gấm tafta - BF777
Vải gấm - EG0064
Vải gấm - EG0064
Vải thô bông thêu - CK3020
Vải thô bông thêu - CK3020
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
Vải gấm tafta thêu hoa - XC7333
vải gấm taffta - EG0108
vải gấm taffta - EG0108
Gấm taffta - XC7146G
Gấm taffta - XC7146G
Vải gấm hoa mai - A123
Vải gấm hoa mai - A123
Ren thêu đính hột - ES0077
Ren thêu đính hột - ES0077
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm bố hoa nổi - EG0023
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm taffta - EG0029
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chỉ kim tuyến
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm chim trĩ - EG0001
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
PC gen thun ( thun cotton 4 chiều )
PC gen thun ( thun cotton 4 chiều )
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Thun u mì
Thun u mì
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm thêu kim tuyến - NB1121
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm taffta hoa mai - 3228
Vải gấm thượng hải - A02
Vải gấm thượng hải - A02
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
Vải Gấm Tafta
Vải Gấm Tafta
vải gấm nhũ - FS0038
vải gấm nhũ - FS0038
vải gấm hoa - EG0037
vải gấm hoa - EG0037
Vải Gấm - MR6-54
Vải Gấm - MR6-54
Ren thêu - HP0103
Ren thêu - HP0103
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Vải gấm hoa nhũ - EG0026
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Vải gấm thêu hoa - BF1835
Ren lông vũ
Ren lông vũ
Ren thêu cỏ đá - ES0062
Ren thêu cỏ đá - ES0062
Ren 3D - HP0104
Ren 3D - HP0104
Vải gấm dập nổi - HT040-017
Vải gấm dập nổi - HT040-017
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
Vải gấm tafta thêu hoa - BF1628
vải gấm tafta
vải gấm tafta
vải gấm hoa hồng
vải gấm hoa hồng
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Vải gấm nhũ hoa mai - EG0039
Lưới kim tuyến
Lưới kim tuyến
Vải gấm chim két
Vải gấm chim két
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Vải gấm nhũ hoa mai - EG8014
Lụa mango
Lụa mango
PC gen thun ( roma ponte fabric)
PC gen thun ( roma ponte fabric)
vải gấm hoa nhũ - shb123
vải gấm hoa nhũ - shb123
Gấm tafta bông chân - BF1699
Gấm tafta bông chân - BF1699
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Vải gấm thêu kim tuyến - EG8025
Bông 3D -EN0014
Bông 3D -EN0014
Ren 3D - MH099
Ren 3D - MH099
Ren thêu 3D - MH098
Ren thêu 3D - MH098
Ren thêu
Ren thêu
Vải gấm hoa nhũ
Vải gấm hoa nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải Gấm nhũ
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Vải gấm hoa nhũ - EG0119
Ren thêu 3D - HP0100
Ren thêu 3D - HP0100
Gấm họa tiết - EG0025
Gấm họa tiết - EG0025
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải Gấm hoa nhũ - EG0112
Vải gấm bố thêu
Vải gấm bố thêu
Ren lông mi - ES0001
Ren lông mi - ES0001
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Ren thêu ngũ sắc ES0061
Lưới ngũ sắc
Lưới ngũ sắc
Ren thêu valentino
Ren thêu valentino
Gấm thượng hải
Gấm thượng hải
Vải thô bông thêu - CK3009
Vải thô bông thêu - CK3009
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
vải gấm thêu kim tuyến - 3209
Vải gấm nhũ
Vải gấm nhũ
Vải gấm ấn tròn
Vải gấm ấn tròn
PC Gen sọc chấm bi
PC Gen sọc chấm bi
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
Vải gấm thượng hải hoa sen - A70
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
vải gấm tafta thêu kim tuyến - EG0122
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm thượng hải
Vải gấm hoa hồng - EG0097
Vải gấm hoa hồng - EG0097
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
vải gấm tafta họa tiết -DH -1314
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm tafta in hoa
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
Vải gấm hoa hồng -DJ-18J02422
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
vải gấm tafta họa tiết - EG0117
Vải xô thêu
Vải xô thêu
Vải thô bông thêu
Vải thô bông thêu
Ren thêu kết kim sa
Ren thêu kết kim sa
Ren thêu - HP0114
Ren thêu - HP0114
Ren thêu - HP0113
Ren thêu - HP0113
Gấm bông chân cá chép
Gấm bông chân cá chép
Vải gấm thượng hải - A54
Vải gấm thượng hải - A54